prevzem po Sloveniji

Okoljevarstvena dovoljenja

Izvajalec obdelave odpadkov (predelovalec) ali zbiralec mora za obdelavo odpadkov imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja oz. mora biti vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje. Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je potrebno vložiti vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja oz. vlogo za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, h kateri mora biti priložen tudi načrt ravnanja z odpadki ali načrt zbiranja odpadkov.

Načrt ravnanja z odpadki oz. načrt zbiranja odpadkov je potrebno priložiti vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov oz. vlogi za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki. Izvajalec obdelave odpadkov in zbiralec odpadkov mora zagotoviti ukrepe za izpolnitev pogojev v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ter predpisi, ki urejajo ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen način obdelave oz. zbiranja odpadkov. Načrta ravnanja z odpadki mora biti izdelan skladno z operativnim programom varstva okolja na področju ravnanja z odpadki in mora upoštevati veljavne standarde in predpise.

Izvajalec obdelave odpadkov ali zbiralec odpadkov, mora v zvezi z obratovanjem naprave za obdelavo odpadkov ali zbiranjem, zagotoviti ukrepe za izpolnitev pogojev v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje iz naprav za obdelavo odpadkov, ter predpisi, ki urejajo ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen način obdelave ali zbiranja odpadkov. Izvajalec obdelave odpadkov oz. zbiralec odpadkov mora prav tako zagotoviti vse ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.

Podjetje EKOSMART d.o.o. za vas v celoti prevzame pripravo in urejanje vsega kar določa citirana Uredba. Za vas pripravimo popolne vloge z vsemi potrebnimi prilogami. Skupaj z vami sodelujemo tudi v postopku usklajevanja z pristojnimi institucijami in projekt pripeljemo do pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja oz. vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov. Z večletnimi izkušnjami smo pripravili večje število uspešnih vlog za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oz. vpisa v evidenco zbiralcev.